Logo
POČETNA
   

VJERSKI OBJEKTI U SARAJEVU

Crkva sv. Arhanđela Mihaila i Gavrila (Crkva na varoši) G.Husfevbegova džamija
Gazi Husrev-begova biblioteka Kuršumli medresa (Kuršumlija)
Ali-pašina džamija Ferhadija
Stari jevrejski hram / Muzej jevreja Saborna crkva presvete Bogorodice
Franjevačka crkva sv. Ante Padovanskog Sarajevska Katedrala
Crkva sv. Ćirila i Metoda sa Nadbiskupskim sjemeništem Evanđelistička crkva/današnja akademija likovne umjetnosti
Aškenazi Sinagoga Crkva Svetog Preobraženja

 

 
Crkva sv. Arhanđela Mihaila i Gavrila (Crkva na varoši)

Godina izgradnje: Početak XVI ili između V i VI vijeka

Lokacija u gradu: Stari Grad, kod Baščaršije

Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 59, 71000 Sarajevo

 

Legenda o ovoj crkvi kaže da su sarajevski pravoslavci tražili dozvolu od vlasti da izgrade crkvu. Dozvolu su dobili, ali crkva nije smjela biti veća od bivolje kože. Da bi doskočili sultanu, a izgradili crkvu izrezali su kožu u niti i, kako legenda kaže, crkva ima onoliki obim koliko iznosi obuhvat spojenih niti bivolje kože. Crkva se, također, nije smjela vidjeti pa je stoga dublje ukopana u zemlju i opasana visokim zidom. Nalazi se u samoj jezgri čaršije, području ranije nazvanom Stara varoš, pa se u zapisima spominje i kao Crkva na Varoši 1539 godine. Vrijeme izgradnje nikada nije tačno utvrđeno, vjerovatno početkom XVI vijeka. Neki spisi govore da se radi o kršćanskom objektu iz V ili VI vijeka. Graditelj i njen prvobitni izgled nisu poznati ni dan danas, a današnji oblik crkve datira iz 1730. godine. Predstavlja unikatnu crkvenu građevinu zbog dijelova netipičnih za crkvene građevine. Na primjer, ima veću širinu nego dužinu, podijeljen enterijer na prizemlje i sprat, bez naglašene aspide. Više je puta gorjela u požarima i više je puta rekonstruirana. Zvonik, dograđen u periodu austrougarske uprave u stilu vojvođanskog baroka, simbolizirao je konfesionalnu pripadnost ali je ponovno preoblikovan šezdesetih godina XX vijeka. U trgovačkom prostoru (dairama) 1889. godine osnovan je crkveni muzej u kojem je smještena izuzuetno vrijedna i bogata kolekcija eksponata, ikona, knjiga, starih slika, drvoklesarije, vrijednih elemenata crkvene opreme, tekstilnih proizvoda i puno toga drugog.
 
G.Husfevbegova džamija

Tip / vrsta: Džamija i spomenik

Godina izgradnje: 1530/31. godine

Stil: ranoistambulski

Namjena: Vjerske molitve, Islamsko obrazovanje

Graditelj: Gazi Husrev-beg

Adresa: Sarači, Veliki mudželiti 12, 71000 Sarajevo

Telefon: +387 33 532 144

 

Gazi Husrev-begova džamija (1530/31.) je najznačajnija islamska građevina u Bosni i Hercegovini, koja se svojim arhitektonskim vrijednostima, razigranom osnovom, višekupolnim sistemom i smjelim konstruktivnim rješenjem, izdvaja od svih potkupolnih džamija građenih u BiH. Prostor za namaz Gazi Husrev-begove džamije pokriven je kupolom (raspona 13 m i visine 26 m), dok proširenja sa strane pokrivaju male kupole. Ova proširenja, zovu se tetime i imaju posebne ulaze, a služile su za prijem putujućih derviških redova.

Mihrab je pokriven polukupolom. Njen graditelj je bio Persijanac, Adžem Esir Ali, u to vrijeme glavni arhitekta Osmanskog carstva. On je u gradnji ove džamije primjenio ranoistanbulski stil koji daje pečat prepoznatljivosti čitavom ostvarenju. Kamena plastika i stalaktitni ukrasi, integralni su dio općih vrijednosti džamije. Arabeska je, poslije pohoda Eugena Savojskog (1697.) bila uništena. Obnovljena je 1762., ali je izgorjela 1879. i ponovo obnovljena 1886. g. Gazi Husrev-begova džamija sa šadrvanom, mektebom, abdesthanom, turbetima, Gazi Husrev-begovim i Murad-bega Tardića, haremom, muvekithanom, munarom visokom 45 m i Sahat-kulom dominira čaršijom i čini njen središnji i najveći kompleks. Ovaj kompleks je svojim vjekovnim postojenjem utjecao na graditeljske aktivnosti svih okolnih prostora, ulica i mahala. Zanimljivo je da je otac Gazi Husrevbega bio bosanac, a majka kći sultana.

 
Gazi Husrev-begova biblioteka
Ova biblioteka je jedna od najstarijih biblioteka u Evropi. Posjeduje fond od 50.000 knjiga, rukopisa i arhivskih dokumenata, na arapskom, turskom i perzijskom jeziku.
Posebno su značajni rukopisi na turskom jeziku (nekoliko hiljada) značajni za proučavnje političkih, društvenih, kulturnih i ekonomskih prilika u osmanskom dobu.

Tip / vrsta: Biblioteka i spomenik

Godina izgradnje: 1530/31. godine

Stil: ranoistambulski

Namjena: Islamsko obrazovanje

Graditelj: Gazi Husrev-beg

Adresa: Sarači, 71000 Sarajevo

 
Kuršumli medresa (Kuršumlija)

Period:1537. god.

Namjena: Islamsko obrazovanje

Graditelj: Gazi Husrev-beg

Adresa: Sarači 33, 71000 Sarajevo

Telefon: +387 33 532 144

 

Jedna od prvih naučno obrazovnih ustanova u vrijeme osmanskog carstva i BiH uopće. Locirana je na sjevernoj strani Gazi Husrev-begove džamije i za njenu gradnju je osobno zaslužan sam Gazi Husrev-beg koji joj je u spomen svoje majke dao ime Seldžukija.

Imala je pravu riznicu orijentalnih spisa i medresu u kojoj su se izučavale teologija, pravo i filozofija. Građani su joj, zbog olovnog krovnog pok riva ča (kuršum je na turskom olovo) dali ime Kuršumlija i kao takvu je danas i znamo. Sam objekat je građen po uzoru na ranije seldžučke medrese XII vijeka u Turskoj čiju formu preuzimaju i razvijaju osmanski Turci. Sastoji se od dva niza po šest soba za učenike (softe) oko unutarnjeg atrija po dužim stranicama osnovice. Na kraćim stranama osnovice, s južne strane je ulaz, a sa sjeverne prostorija za predavanja (dershana). U samom centru dvorišta je šadrvan. Oko šadrvana je natkriveni trijem sa nizom stupova od kamena. Na ulazu se nalazi portal ukrašen stalaktitima i kaligrafskim zapisom. Objekat ima dvanaest velikih dimnjaka i dvadesetčetiri kupole. Uz Kuršumliju medresu stoji Hanikah (visoka škola sufijske filozofije). Izgrađen je 1531 g. Imao je atrij sa trijemovima i četrnaest kabineta.

U današnje vrijeme Kuršumlija je mjesto gdje se održavaju razne izložbe.

 
Ali - pašina džamija

Tip / vrsta: Džamija

Stil: Istanbulski

Godina izgradnje: 1560/61. godina

Lokacija u gradu: Skenderija

Namjena: Vjerske molitve

Graditelj: Hadim Ali-paša

Kontakt institucija: Grad Sarajevo, Maršala Tita 14, Telefon 1: +387 33 208 340

E-mail: grad@sarajevo.ba Web stranica: http://www.sarajevo.ba

Ova džamija je jedan od objekata sa najljepšim proporcijama klasičnog stila osmanske arhitekture u Sarajevu. Autor džamije je nepoznat, a mnogi detalji izvedbe upućuju na primorske majstore. Izgrađena je 1560/61. godine po nalogu budimskog begler-bega i bosanskog sandžak-bega Hadim Ali-paše u parku pored Nahorevskog potoka, na samom ušću potoka u Miljacku. Visoka centralna kupola (15,85m) i mala tlocrtna površina (9,4X9,4m) markira vertikalnu izduženost enterijera slično gotskim sakralnim objektima. Trijem sa četiri kamena stupa koja su povezana lukovima i tri kupole na krovu svojom veličinom i svojim položajem upotpunjuju dojam stepenovanja građevinskih masa objekta i stapanja sa okolinom. Zahvaljujući svojoj kamenoj konstrukciji, džamija je odolijevala mnogim požarima koji su u više navrata gutali cijeli kvartovi. Tokom 1893. i 1894. godine, restauraciju džamije je vodio zagrebački arhitekta Ćiril Iveković primjenivši metode koje se i danas koriste pri obnovi spomenika. Pored džamije se nalazi mezar (grob) bosanskog sandžak-bega Ali-paše koji je rodom iz Drozgometve u Sarajevskom polju. Utemeljitelj džamije je prije smrti, testamentom, odredio da se sredstvima njegovog vakufa uz njegov mezar podigne ova džamija.
 
Ferhadija

Arhitekta: Mimar Sinan

Godina izgradnje: 1561/1562

Lokacija u gradu: Centar

Graditelj: Ferhat-beg Vuković-Desisalić

Adresa: Vladislava Škarića 1, 71000 Sarajevo

Ferhadija ili Gazi Ferhad-begova džamija je izgrađena tokom 1561/62 godine i pripada istom tipu male monumentalne džamije kao i Alipašina, tako da se za obje smatra da su djelo suradnika ili učenika Mimara Sinana. Osnivač džamije je Ferhat-beg Vuković-Desisalić, bosanski sandžak-beg, potomak srednjovjekovne feudalne porodice iz ovih krajeva. Na jednoj ikoni Bogorodice koja se nalazi u Umjetničkoj galeriji BiH, stoji bilješka da je ikonu radio majstor Tudor za kneza Ivana Desisalića za vrijeme vladavine njegovog brata Ferhat-bega.

Iza džamije, 1882. godine, Gliša Jeftanović je izgradio hotel „Evropu“.

 
Stari jevrejski hram / Muzej jevreja

Godina izgradnje: - 1580/1581, dva puta gorio (1697 i 1788), gradnja završena 1821., rekonstruiran 1970. god. po projektu arhitekta Mirka Ovidije

Namjena: Prvobitno religijski objekat, sada Jevrejski muzej

Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 38, 71000 Sarajevo

Objekat je, prema nekim podacima, izgrađen 1580/81 godine. Izgrašene je po nalogu rumelijskog berglerbega Sijavuš paše, zajedno sa velikim hramom prozvanim velika avlija, namjenski građen kao stambena četvrt za sarajevske. Prvi put je izgorio pri upadu Eugena Savojskog, a od tada je gorio više puta. Zbog povećanog broja vjernika Jevrejska općina je izdejstvovala dozvolu (ferman u osmansko doba) za podizanje novog hrama čija je gradnja završena 1821. godine, a temeljito je obnovljen 1909 g. kada je dobio električnu rasvjetu. U takvom ga obliku znamo i danas. U drugom svjetskom ratu teško je devastiran od strane nacista

Početkom 60-tih godina XX vijeka, objekat je ustupljen gradu da bi se pretvorio u Jevrejski muzej. Sama rekonstrukcija starog sefardskog hrama u Muzej jevreja Bosne i Hercegovine je izvedena po zamisli Mirka Ovidije 1970. godine.

Sefardski jevreji su se nastanili u Sarajevu u XVI vijeku, poslije protje riva nja iz Španije, kada su ovi krajevi bili u sastavu osmanskog carstva. Lijepo prihvaćeni ne samo od vlasti, nego prije svega od domaćih ljudi, ostali su u ovim krajevima vijekovima. Nastanili su se u Sijavuš-pašinoj mahali/El Kotridžo, Velikoj avliji/, gdje su izgradili Stari i Novi hram.

Svojim dolaskom na ove prostore, jevreji su obogatili kulturu na ovim prostorima donoseći španjolski i hebrejski jezik, te široku lepezu nepoznatih shvatanja umjetničkog stvaralaštva i prostornih odnosa. Također, sa sobom su donijeli Hagadu - rukopis od svjetskog značaja, danas poznatu kao Sarajevska Hagada. Ovaj rukopis se čuva u Zemaljskom muzeju BiH i dostupan je javnosti.

 
Saborna crkva presvete Bogorodice

Arhitekta: Andrija Damjanov

Stil: Vizantijski - vojvođanski barok

Godina izgradnje: 1872

Lokacija u gradu: Centar

Adresa: Zelenih beretki 1, 71000 Sarajevo

Crkva je izgrađena u periodu od 1863. do 1872. godine po projektu makedonca Andrije Damjanova. Tipični dominantni elementi vizantijsko-vojvođanskog baroka rađeni u maniru eklekticizma XIX vijeka. Trobodna bazilika sa pet neovizantijskih kupola na visokim tamburima diči se velikim baroknim zvonom. Gradnja crkve je financirana uz pomoć sarajevskih pravoslavnih trgovaca, carske porodice iz Rusije, aristokratskih porodica, prilozima gradskih vlasti, a po nekim predanjima i sam Sultan je ucestvovao u financiranju. Toranj crkve je nadvisivao Begovu džamiju za jedan metar pa su zbog nezadovoljstva Muslimana morali patrolirati turski vojnici oko crkve da bi se izbjegli incidenti. Munara Begove džamije je kasnije dograđena da bi se nadvisio toranj crkve.
 
Franjevačka crkva sv . Ante Padovanskog

Arhitekta: Josip Vancaš

Godina izgradnje: 1881

Lokacija u gradu: Stari Grad, naselje Bistrik

Adresa: Franjevačka 6, 71000 Sarajevo

Sarajevski Franjevci svoju prisutnost na ovim prostorima bilježe kroz dugi vremenski i istorijski period. Lokacija najstarije crkve se ne zna, ali hronika ovih prostora bilježi da su je razorili turski osvajači i njenu građu upotrijebili za druge namjene. Poslije toga je izgrađena crkva na Latinluku i služila je sarajevskim kršćanima i dubrovačkim trgovcima koji su tu stanovali. U požaru koji je 1693. god. izazvala vojska Eugena Savojskog, crkva je izgorjela. 1881. godine izgrađena je crkva sv. Ante Padovanskog na Bistriku. Trinaest godina poslije je izgrađen samostan u koji je doselio provincijalat. Današnja crkva je građena od 1912. do 1914. godine po projektu arhitekte Josipa Vancaša. Pored crkve podignut je i 43-metarski toranj. Crkva je rekonstruirana i modernizirana 1960. godine.

Crkva je bogata relikvijama i umjetničkim djelima. Pored bogatih vitraža, tu se nalazi fresko-ikona Ivana Zlatoustog, posljednja večera autora Đure Sedera, mramorna statua Madone sa djetetom autora Frane Kršinića te plastika i mozaici sarajevskog kipara Zdenka Grgića i mnogo toga drugog. U samostanskoj pinakoteci se nalazi veliki broj radova starih i suvremenih domaćih autora.

 
Sarajevska Katedrala

Tip / vrsta: Katedralna crkva

Arhitekta: Josip Vancaš

Godina izgradnje: 1889.godine

Kapacitet: 1200 ljudi

Lokacija u gradu: Centar

Adresa: Trg Fra Grge Martića 2, 71000 Sarajevo

Telefon: +387 33 236 211

Projekat za izgradnju Katedrale uradio je Josip Vancaš kombinujući elemente romanike i gotike, i tako stvorio sintezu po kojoj se ovaj objekat izdvaja od ostalih te vrste. Po tom projektu urađen je i dio enterijera. Izgradnja objekta je započela 1884. godine, a 1889. godine objekat je završen i predat na upotrebu Sarajevskoj gradskoj općini. Svojim izgledom je slična katedrali Notre Dame u Dijonu.

Katedrala ima tri kule i srednja završava polukružnom elipsom. Crkvena rozeta na ulaznoj fasadi iznad bogato dekorisanog ulaza koji je obogaćen sa precizno obojenim staklenim prozorom. Bečki skulptor A. Hausman je napravio kipove Isusovog srca koji stoje na ulaznoj fasadi. Potpore Svete Triniti je napravio zagrebački skulptor Dragan Morak, a rezbario Ivan Novotni u portalskoj zabati.

Fasada je napravljena od dva tipa kamena, žutog čvrstog kamena i crvenkastog krečnog kamena. Obojeni stakleni prozori su napravljeni po dizajnu arhitekta Pl. Vancaša u Insbruku i Beču. Katedralu je orginalno dekorisao bojom Josip Volini i Ivan Betiz kao i Aleksandar Maksmilian Sajc i njegov sin Ludovic, koji je radio farbanje u Štrosmajrovoj katedrali u Đakovu 1875. Ludovic Sajc je oslikao osam cilindričnih portreta sa prsima crkvenih učitelja koji su ujedno i najpreciznije oslikani dijelovi ove crkve. Statue je modelirao Dragan Morak, a rezbario Ivan Novotoni. Portret nadbiskupa Stadlera iznad njegovog groba je djelo Marina Studina. Za vrijeme rekonstrukcije katedrale 1929. godine, drugi sloj ukrašavanja radile su slikarske firme iz Stuttgarta. Ovaj sloj, baš kao i dijelovi orginalnih crteža, su uklonjeni za vrijeme rekonstrukcije crkve u periodu od 1987. do 1989., kada je slikar Ante Martinović napravio kopije velikog zida rađenog u uljanoj tehnici u razmjeri 1:1 koje je fiksirao na vrh oštećenog orginala.

Na ulaznoj strani katedrale se nalaze dva tornja, jedan sa zvonom i drugi sa pet manjih zvona. Katedrala može primiti 1200 ljudi.

 
Crkva sv . Ćirila i Metoda sa Nadbiskupskim sjemeništem

Arhitekta: Josip Vancaš

Stil: Italijanska renesansa i Barok

Godina izgradnje: 1892

Lokacija u gradu: Stari Grad, lijevo od naselja Mejtaš

Adresa: Josipa Štadlera 5, 71000 Sarajevo

Gradnja je počela 1892. godine po nalogu arhitekte Josipa Vancaša. U središnjem dijelu kompleksa se nalazi crkva posvećena slovenskim apostolima sv. Ćirilu i Metodu, dok su bočna krila predviđena i prilagođena nastavi, biblioteci, potrebama bogoslova. Objektom dominira kupola raspona 10,5 metara na visokom tamburu, a kompletan kompleks je građen u stilu italijanske renesanse. Interijer crkve, pored renesansnih, sadrži i mnoge barokne elemente. Drveni oltar je djelo tirolskih majstora, a slikarsko uređenje se pripisuje umjetnicima Otonu Ivekoviću i Ivanu Kobilici.
 
Evanđelistička crkva/današnja akademija likovne umjetnosti

Arhitekta: Karl Paražik

Stil: Krišćanski i vizantijski

Godina izgradnje: 1998/99.

Lokacija u gradu: Centar

Adresa: Obala Maka Dizdara, 71000 Sarajevo

Sudeći po dizajnu Karla Pažika, sagrađena je 1898/89. Ovo mjesto arhitektualno izražava rani krišćanski i bizantijski stil. U početku je sagrađena crkva, a deceniju kasnije dodana su krila u istom stilu.
 
Aškenazi Sinagoga

Arhitekta: Karlo Paražik

Stil: Pseudo-maurski

Godina izgradnje: 1902.

Lokacija u gradu: Centar, između mostovs Drvenija i Čobanija

Adresa, H.Kreševljakovića , 71000 Sarajevo

Sagrađena je 1902. godine u pseudo moriškom stilu i nalazi se na lijevoj strani korita rijeke Miljacke. Ozbiljno je oštećena u ratu 1992/95. godine .
 
Crkva Svetog Preobraženja
Izgrađena 1939. godine po uzoru na crkvu sv. Petra i Pavla u Rasu u Srbiji. Arhitekta je poznati beogradski stručnjak Aleksandar Deroko. Primijenjeni srpskovizantijski stil djeluje neuobičajeno u odnosu na vrijeme nastanka ovog objekta i logiku primijenjenih materijala. Ovdje je na djelu uspješan pokušaj izbjegavanja duha srednjeg vijeka i prilagođavanje arhitektonskog izraza modernoj kršćanskoj tradiciji.

Arhitekta: Aleksandar Deroko

Stil: Srpsko - vizantijski stil

Godina izgradnje: 1939.

Lokacija u gradu: Novo Sarajevo, naselje Pofalići

Adresa: Zmaja od Bosne 43, 71000 Sarajevo

 

 

 

Copyright © 2006 www.ski-jahorina.ba All rights reserved.
Webmaster

Jahorina skijanje; skijanje Jahorina

SKIJANJE NA JAHORINI, VIKENDICA SEMA

SKIING ON JAHORINA MOUNTAIN - SKI APARTMENTS SEMA

Apartmani za iznajmljivanje u kuci na skijaskoj stazi na Jahorini.

Deset metara od staze!!.

Jahorina apartments for rent, 10 meters away from the Ski Tracks!"

 

 
LOKACIJA
SMJEŠTAJ
CJENOVNICI
SKIJANJE
O JAHORINI
GALERIJA
SARAJEVO
IZLETI
KONTAKT
Info

Vremenska prognoza


BHski.ba
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahorina

Skijanje

Apartmani

Zimovanje

Ski

Sobe

Bosna

Hercegovina

Sarajevo

Zima

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.